Wie is

Ik ben Frederieke Willemse, gediplomeerd remedial teacher (master SEN). Na 10 jaar in het basisonderwijs te hebben gewerkt als leerkracht van verschillende groepen, ben ik me verder gaan specialiseren als remedial teacher. Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een specifiekere onderwijsbehoefte, slechtziende kinderen binnen het reguliere basisonderwijs, kinderen met ad(h)d en het begeleiden van (hoog) begaafde kinderen.  In 2013 is daar de specialisatie voor het begeleiden van kinderen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie bij gekomen.

Als intern begeleider en remedial teacher ben ik verbonden aan een basisschool in Maarssenbroek. Hierdoor blijf ik goed op de hoogte van de vernieuwingen binnen het onderwijs. Ik werk met plezier met kinderen met leerproblemen, leervoorsprong en / of speciale onderwijsbehoefte. Omdat op scholen niet altijd genoeg tijd is voor individuele begeleiding van deze kinderen, heb ik in 2012 besloten mijn eigen praktijk op te zetten.

In 2019 heb ik de opleiding voor TOP-IB (intern begeleider) afgerond.

Naast mijn werk als remedial teacher ben ik moeder van vier zonen.