Werkwijze

Het uitgangspunt bij RTegenaan Stichtse Vecht is de onderwijsbehoefte van het kind. Om verder te kunnen komen is het belangrijk om te weten waar je minder goed en juist goed in bent. Op je sterke punten kun je bouwen, zo kun je groeien en jezelf competent voelen.

Een kind heeft veel baat bij een goede samenwerking tussen leerkracht, ouders/verzorgers en remedial teacher. Er wordt dan ook altijd geprobeerd zo nauw mogelijk samen te werken met school en ouders voor een zo goed mogelijk resultaat. De samenwerking met school is altijd met toestemming van ouders/verzorgers. De inhoud van gesprekken met leerkrachten wordt gedeeld met ouders/verzorgers.

De begeleiding kan tijdens of buiten schooltijden plaatsvinden en vindt afhankelijk van de situatie op school, thuis of in de praktijk plaats.

Voor de begeleiding wordt naar aanleiding van de hulpvragen eerst onderzoek gedaan. Hierna wordt het behandelplan opgesteld en met ouders/verzorgers en kind besproken. Dan volgt de periode van behandeling, hoelang de behandelperiode is hangt af van de hulpvraag.

Stappenplan

Stap 1: Het intakegesprek (dit is kosteloos en geheel vrijblijvend).
Stap 2: Het pedagogisch didactisch onderzoek.
Stap 3: Het uitwerken van het onderzoek en het opstellen van het handelingsplan.
Stap 4: De begeleiding.
Stap 5: De evaluatie* met een afsluitend gesprek.

* Wanneer de begeleiding langer dan 12 weken duurt is een tussentijdse evaluatie wenselijk.