Scholen

Ook scholen kunnen terecht bij Rtegenaan Stichtse Vecht. In goed overleg wordt bekeken welke hulp nodig is en hoe deze het beste ingezet kan worden.  Zowel individuele hulp als begeleiding van groepjes behoren tot de mogelijkheden. Voor de aanvraag van een arrangement kan een offerte gemaakt worden. Na intake gesprekken met de intern begeleider, leerkracht, leerling(en) en eventueel ouders, wordt het handelingsplan opgesteld. De invulling van het arrangement kan op verschillende manieren gebeuren.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.